Oté Perox

3% waterstofperoxide-oplossing voor zachte contactlenzen.

Terug

Productomschrijving

3% waterstofperoxide-oplossing voor zachte contactlenzen, te gebruiken in combinatie met Oté Safe neutralisatie-ampullen.

Productdetails

Samenstelling:

3% waterstofperoxide-oplossing, Phenacetium Crystallinum, NaCl, PVP30 EP, gezuiverd water

Doel:

Reinigen en desinfecteren van zachte contactlenzen.

Verkrijgbaar in:

  • 250 ml Pack (1 x 250 ml)
Dit product is een medisch hulpmiddel.