Oté Safe Ampullen

Conserveermiddelvrije neutralisatie-ampullen.

Terug

Productomschrijving

Conserveermiddelvrije neutralisatie-ampullen voor zachte contactlenzen, te gebruiken in combinatie met Oté Perox 3% waterstofperoxide-oplossing.

Productdetails

Samenstelling:

Catalase, Glycerol, EDTA, Fosfaatbuffer, gezuiverd water

Doel:

Neutraliseren, bewaren en inzetten van zachte contactlenzen.

Verkrijgbaar in:

  • 30 x 10 ml ampullen
Dit product is een medisch hulpmiddel.