Oté Saline

Gebufferde conserveermiddelvrije saline-oplossing voor alle typen contactlenzen.

Terug

Productomschrijving

Conserveermiddelvrije saline-oplossing voor het spoelen en inzetten van alle typen contactlenzen.

Productdetails

Samenstelling:

NaCl, Polysorbaat 80, EDTA, Borax, Boorzuur, gezuiverd water

Doel:

Spoelen en inzetten van alle typen contactlenzen.

Verkrijgbaar in:

  • 100 ml Pack (1x 100 ml)
  • 360 ml Pack (1 x 360 ml)
Dit product is een medisch hulpmiddel.