Oté Saline Ampullen

Ampullen met conserveermiddelvrije saline-oplossing voor alle typen contactlenzen.

Terug

Productomschrijving

Ampullen met conserveermiddelvrije saline-oplossing voor het spoelen en inzetten van alle typen contactlenzen.

Productdetails

Samenstelling:

0,9% NaCl, gezuiverd water

Doel:

Spoelen en inzetten van alle typen contactlenzen.

Verkrijgbaar in:

  • 30 x 10 ml ampullen
Dit product is een medisch hulpmiddel.