Oté Saline C

Gebufferde geconserveerde saline-oplossing voor alle typen contactlenzen.

Terug

Productomschrijving

Geconserveerde saline-oplossing voor het spoelen en inzetten van alle typen contactlenzen.

Productdetails

Samenstelling:

NaCl, PHMB, EDTA, Fosfaatbuffer, gezuiverd water

Doel:

Spoelen en inzetten van alle typen contactlenzen.

Verkrijgbaar in:

  • 360 ml Pack (1 x 360 ml)
Dit product is een medisch hulpmiddel.