Oté Twins Active

Alles-in-één vloeistof voor zachte contactlenzen met actieve vet-, eiwit- en mucinverwijderaar.

Terug

Productomschrijving

Alles-in-één vloeistof voor zachte contactlenzen met antibacteriële werking en grondig reinigende eigenschappen.

Productdetails

Samenstelling:

PHMB, EDTA, NaCl, Poloxamer, Fosfaatbuffer, gezuiverd water

Doel:

Reinigen, desinfecteren, inzetten, bewaren en verwijderen van eiwitafzetting en vetaanslag voor alle zachte contactlenzen.

Verkrijgbaar in:

100 ml Pack (1 x 100 ml + LH)
360 ml Pack (1 x 360 ml + LH)
Multi Pack (3 x 360 ml + 3 LH)

Dit product is een medisch hulpmiddel.